آیا افزایش سختی استخراج باعث رشد قیمت بیت کوین می شود؟

داده ها و اطلاعات جدید حاکی از آن هستند که در سه ماهه سوم سال ۲۰۱۹ سختی استخراج بیت کوین ۶۰ درصد رشد خواهد داشت.

شاخص های بیت کوین از یک رقابت بزرگ خبر می دهد

یک تحلیلگر شناخته شده به نام کوین روک گزارشی را در توییتر خود منتشر کرد که در آن با مقایسه پیش بینی های گذشته و آینده اعلام کرد که از سال ۲۰۱۶ در هر سه ماه به طور متوسط ۴۲ درصد بر میزان سختی استخراج افزوده شده است.

بغیر از سه ماهه آخر سال ۲۰۱۸ که قیمت بیت کوین در بازار کاهشی سطح کف خود را به ثبت رساند، از آن موقع تا بحال سختی استخراج به صورت مداوم در حال افزایش بوده است. درصد رشد سختی در سال جاری در مقایسه با دوره قبل تقریبا عمودی بوده است.

کوین راک بیان در ادامه بیان داشت که :

تخمین زده می شود که در سه ماهه سوم سال سختی استخراج به میزان ۶۰ درصد افزایش داشته باشد. چرا که در سه ماهه دوم سختی با شیب صعودی زیادی افزایش پیدا کرده بود.

سختی استخراج

برای درک بهتر و با زبان ساده می توان سختی استخراج را اینگونه تعریف کرد که به میزان سعی یا توانایی لازم برای حل معادلات پیچیده ای که بر روی هر بلاک حاوی تراکنش های بیت کوین قرار داده شده سختی استخراج می گویند، به این شکل که در صورت حل و تایید تراکنش ها توسط کاربر برای او پاداش استخراج در نظر گرفته خواهد شد .

هر اندازه که در شبکه بیت کوین رقابت بیشتری در جریان باشد، سختی استخراج بیشتر خواهد شد. البته بر عکس این مسئله نیز صادق است به این صورت که هر چقدر میزان تمایل و مشارکت در شبکه کمتر باشد به همان نسبت سختی استخراج کاهش خواهد یافت.

قوی ترین شاخص ها تا بحال

لازم به ذکر است که ، سختی استخراج فقط یکی از شاخص های فنی است که افزایش قیمت پیش بینی شده در سال جاری از آن تاثیر می پذیرند .

نرخ هش بیت کوین فقط در هفته گذشته یک بار دیگر بیشترین میزان خود را به ثبت رساند و برای اولین بار از مقدار ۱۰۲ کوانتیلیون هش بر ثانیه گذشت.
دوستداران بیت کوین می گویند که این افزایش پیش از جهش مشابه قیمت بیت کوین اتفاق افتاده است. آنها اعتقاد دارند که بازارها در سه ماهه سوم سال با افزایش مواجه خواهند شد.