۱۳ خرداد ۱۳۹۹
گروه محتوا
3919
بدون دیدگاه

به طور خلاصه، عرضه در گردش بازار (Circulating Supply) به تعداد رمز ارزی که در دسترس عموم قرار دارد، اشاره دارد به طور مثال حداکثر تعداد بیت کوین (Max Supply) موجود ۲۱ میلیون واحد است که از این میزان در زمان نگارش این مطلب در حدود ۱۸٫۳ میلیون واحد آن استخراج شده و در دسترس عموم قرار دارد. بنابراین عرضه در گردش بازار بیت کوین در این لحظه برابر با ۱۸٫۳ میلیون واحد است. عرضه در گردش بازار یک رمز ارز معمولا ثابت نیست و با گذشت زمان افزایش و ممکن است کاهش یابد.

بسیاری از رمز ارزها همانند بیت کوین قابل استخراج می باشند و طی فرآیند استخراج، به ازای حل هر بلاک از شبکه تعداد مشخصی از رمز ارز به متغیر عرضه در گردش بازار اضافه خواهد شد. بعد از استخراج آخرین واحد از رمز ارز، عرضه در گردش با حداکثر تعداد رمز ارز برابر می شود و دیگر امکان افزایش آن وجود نخواهد داشت. البته برخی از رمز ارزها نسبت به بیت کوین ساختار متفاوتی دارند و منابع آن ها نامحدود بوده و به طور ممتد به متغیر عرضه در گردش بازار آن ها اضافه خواهد شد.

رمز ارزهایی که منابع نامحدودی دارند معمولا رشد قیمتی کمتری را نسبت به رمز ارزهای منابع محدود تجربه می کنند. نکته ی قابل توجه این است که افزایش عرضه در گردش بازار منجر به افزایش مارکت کپ (Market Capitalization) نخواهد شد. مارکت کپ و با ارزش بازار به معنای ظرفیت بازار یک رمز ارز است. این شاخص از ضرب قیمت لحظه ای یک رمز ارز در تعداد رمز ارز موجود در گردش بازار به دست می آیند. بنابراین با افزایش عرضه در گردش بازار ، به شرط ثابت بودن قیمت رمز ارز و یا افزایش آن، مارکت کپ رمز ارز رشد خواهد کرد.

نکته ی دیگری که در رابطه با متغیر عرضه در گردش بازار وجود دارد این است که این متغیر، تمام رمز ارزهای استخراج و یا تولید شده را شامل می شود، اما همواره درصدی از رمز ارز به دلایل گوناگونی مانند گم شدن کیف پول و یا فراموشی کلید خصوصی برای همیشه از دسترس خارج شده و قابل بازیابی نیست اما مشمول این متغیر می شود. بنابراین همواره تعداد رمز ارز واقعی موجود در گردش بازار، کمتر از عدد نمایش داده شده است.

و در پایان باید گفت شما برای خرید بیت کوین و فروش بیت کوین خود میتوانید از خدمات سایت ایکس نوین استفاده نمایید.