خرید و فروش ارز دیجیتال در ایران قانونی است قانونی بودن ارز دیجیتال در ایران قوانین ارز دیجیتال در ایران مجوز ارز دیجیتال در ایران دادستانی کشور و تدوین آیین نامه حقوقی برای ارزهای دیجیتال

معاون امور فضای مجازی دادستان کل کشور در بیانیه ای عنوان کرد که این سازمان در نظر دارد به منظور…