blog
blogmain
  • توضیحی درباره ریپل

    ریپل در سال 2012 ایجاد شد و هدف از ایجاد این واحد ارزی , برآورده کردن نیازهای تجارت های بین المللی برای داشتن یک راه انتقال پول کارآمد و سریع بین کشور ها بود .…

دنبال چه مطلبی می گردید ؟

آخرین نوشته ها

تلگرام