blog
blogmain
  • خداحافظی خلافکاران با بیت کوین

    خداحافظی تبهکاران با بیت کوین     برای خلافکاران دیگر استفاده از بیت کوین سودمند نیست چرا که تراکنش‌های مالی بیت‌‌کوین را ابزارهای نظارتی کنترل می کند ، بنابراین این افراد برای مخفی نگاه داشتن…

دنبال چه مطلبی می گردید ؟

آخرین نوشته ها

تلگرام