استفاده خلافکاران بیت کوین بیت کوین خداحافظی خلافکاران با بیت کوین

خداحافظی تبهکاران با بیت کوین برای خلافکاران دیگر استفاده از بیت کوین سودمند نیست. چرا که تراکنش‌های مالی بیت‌‌کوین را…