بلاگ

جدیدترین اخبار ایکس نوین

بدون دیدگاه
محدودیت های پاسپورت وب مانی 5 (1)

سیستم مالی وب مانی دارای سطوح گوناگون اعتبار یا همان پاسپورت در دو سطح ممولی و پیشرفته میباشد.باید توجه کنید که این پاسپورت با پاسپورتی که برای مسافرت استفاده میکنید متفاوت میباشد و این به معنای آن نیست که اگر شما برای احراز هویت خود به وب مانی پاسپورت خود را ارایه داده اید در […]