آخرین اخبار ارز دیجیتال اخبار آنلاین بیت کوین اخبار ارز دیجیتال ارز دیجیتال مهم ترین اخبار ارز دیحیتال بانک ملی فرانسه به صورت جدی بر روی ارز دیجیتال ملی فعالیت میکند

از چندی پیش کشور هایی مانند سوئد و باهاماس در حال آزمایش کردن ارز دیجیتال ملی خود یعنی CBDCهستند.این بار…