اجاره دادن حساب حساب اجاره ایی شگردهای کلاهبرداران : اجاره حساب بانکی و هویتی

در اختیار قراردادن اطلاعات کاربری، بانکی و خرید و فروش ارز دیجیتال برای سایرین، جرم محسوب میشه! مجرمان فضای مجازی…