بیت کوین تاریخ دقیق نصف شدن پاداش بیت کوین تاریخ دقیق هاوینگ بیت کوین هاوینگ بیت کوین هاوینگ بیت کوین به چه معناست هاوینگ بیت کوین چیست هاوینگ بیت کوین یا همان نصف شدن پاداش بیت کوین

هاوینگ بیت کوین به رویدادی گفته میشود که قیمت بیت کوین های جدید ایجاد شده نصف میشود. به طور میانگین…