تسویه حساب اطلاعیه : سیستم جدید تسویه حساب ها

با توجه به بخشنامه جدید بانک مرکزی برای شرکت های پرداخت یاری ( سیستم درگاه پرداخت الکترونیک ) زمان تسویه…