bitcoin btc ارز دیجیتال بیت کوین رمز ارز هودل کردن اصطلاحات عامیانه و بامزه ارزهای دیجیتال

معروف ترین 《HODL》 ● یک اصطلاح عامیانه و میم اینترنتی است که در جامعه بیت کوین و ارزهای دیجیتال برای…