بلاک چین بلاکچین بیت کوین سوئیفت روسیه بلاک چین را جایگزین سوئیفت خواهد کرد

ثروسیه درجایگزین سوئیفت، بلاکچین را به کار خواهد گرفت استفاده بیت کوین در روسیه پروسه راه‌اندازی جایگزین سوئیفت در روسیه…