اتریو ارز اتریو پیش بینی قیمت اتریوم خرید اتریوم قیمت اتریوم قیمت ارز دیجیتال رکورد شکنی قیمت اتریوم بعد از 2 سال

قیمت اتریوم با ثبت رکوردی تازه به ۴۴۵ دلار رسید. این رقم بیشترین قیمت اتریوم در دوسال اخیر است. همزمان…