۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹
گروه محتوا
2547
بدون دیدگاه

توانیر(مدیر عامل شرکت مادر تخصصی تولید و انتقال برق کشور) برای مراکز استخراج ارز دیجیتال،مسئول تامین برق را منصوب کرد.

با توجه به گزارش ایکس نوین و نقل شده از پایگاه اطلاع رسانی شرکت مادر تخصص تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران، محمد حسن متولی با صادر کردن حکم خود محمد خدادادی را برای اجرای تامین برق مراکز استخراج ارز دیجیتال انتخاب کرد.

این فرد در این باره زیر نظر معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی شرکت توانیر باید فعالیت کند.