بلاگ

جدیدترین اخبار ایکس نوین

بدون دیدگاه
محدودیت های پاسپورت وب مانی 5 (1)

سیستم مالی وب مانی دارای سطوح گوناگون اعتبار یا همان پاسپورت در دو سطح ممولی و پیشرفته میباشد.باید توجه کنید که این پاسپورت با پاسپورتی که برای مسافرت استفاده میکنید متفاوت میباشد. این به معنای آن نیست که اگر شما برای احراز هویت خود به وب مانی پاسپورت خود را ارایه دادهید. در نتیجه دیگر […]