bitcoin اخبار جدید ارز دیجیتال اخبار روز ارز دیجیتال ارز دیجیتال بیت کوین اجرای قوانین جدید ارز دیجیتال در ژاپن

برای تنظیم و نظارت بر ارز دیجیتال قوانین جدیدی صادر شد که از ۱ می یعنی ماه آینده در ژاپن…