blog
blogmain
  • اجرای قوانین جدید ارز دیجیتال در ژاپن

    برای تنظیم و نظارت بر ارز دیجیتال قوانین جدیدی صادر شده است که از ۱ می یعنی ماه آینده در ژاپن باید انجام شود.قانون ابزارهای مالی و تبادل (FIEA) و قانون خدمات پرداخت (PSA) دو…

دنبال چه مطلبی می گردید ؟

آخرین نوشته ها

تلگرام