اخبار بلاک چین اخبار بیت کوین بلاک چین سازمان بهداشت جهانی و بلاک چین آن

سازمان جهانی بهداشت در 28 مارس (9فروردین) با همکاری شرکت های بزرگ در بلاک چین توانست پلتفرمی متنی بر فناوری…