آدا اخبار ارز دیجیتال کاردانو معرفی فناوری جدید«وارپ ترنزاکشن» توسط کاردانو

فناوری "وارپ ترنزاکشن" یک راه حل مناسب برای مشکل حداقل آدا مورد نیاز برای انتقال توکن در تایفون والت است.…