ایکس نوین جم تی وی لوتوچی بیانه ایکس نوین در خصوص شبکه جم تی وی و لوتوچی

شبکۀ جم مدتی است که در میان برنامه‌های خود لاتاری «لوتوچی» را تبلیغ می‌کند، تبلیغی که تداعی کنندۀ بلیط‌های بخت‌آزمایی…