محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی سوم تیر ۹۹ | پارلمان، با اشاره به وضعیت اقتصادی مردم، گفت: در موضوع ارز با مؤلفه ای با نام تراز تجاری مواجه ایم، یعنی میزان منابع ارزی و مصارف آن که عدم تعادل در این زمینه باعث جهش قیمت ها خواهد شد، به طور متوسط در ۱۰ سال اخیر درآمد ارزی ما سالانه حدود ۸۰ میلیارد دلار بوده و مصارف ما تقریبا ۶۰ میلیارد دلار، یعنی یک دوم درآمدها مصرف داشته ایم.

وی با بیان اینکه باید منابع ارزی انباشته شده در خارج از کشور به نحوی مدیریت شود که بتوانیم آنها را مورد استفاده قرار دهیم، اظهارداشت: بخش عظیمی از منابع ارزی چه در بخش دولتی و چه در بخش مردمی در خارج از کشور انباشته شده و ساز و کار دولت برای دسترسی به این منابع باید تغییر کند.

پورابراهمیمی در بخش دیگری از سخنانش به موضوع رمزارز ها اشاره کرد و گفت: در جلسه کمیسیون اقتصادی در دوره دهم مجلس، استفاده از رمزارزها را به عنوان یکی از راههای درآمدی مطرح کردیم، اما دولت تصور کرد منظور ما سرمایه گذاری مردم در این حوزه است، درحالی که معتقدیم رمزارز باید به صورت داخلی تولید شود و هرگاه این اتفاق افتاد، سرمایه گذاری صورت می گیرد، اما وزارت نیرو حجم کار را بدون تولید رمزارز داخلی به جایی رساند که به طور کل موضوع تعطیل شد.

وی همچنین نسبت به بی توجهی دولت به توان داخلی در عرصه اقتصادی انتقاد کرد و افزود: نگاه دولت در سالهای اخیر به مباحث اقتصادی به نحوی بوده است که این مسائل با برجام، SPV و اینستکس گره خورد و متأسفانه دولت از ظرفیت های داخلی غفلت کرد، قطعا با تغییر این نگرش و اتکا به توان داخلی و اقتصاد مقاومتی مسائل ارزی قابل مدیریت است.

منبع: tasnimnews